Βάση τμήματος είναι τα μόρια που συγκέντρωσε ο τελευταίος υποψήφιος που εισήχθη σε κάθε σχολή.


Οι τρεις παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις είναι:

  1. Ο αριθμός των εισακτέων. 
  2. Οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων και
  3. Οι επιθυμίες σπουδών, όπως εκφράζονται με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.


Για την αναζήτηση της βάσης κάθε σχολής πιέστε εδώ:

link-baseis1