Για το υπολογισμό των μορίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019 και για τους αποφοίτους του 2019 που ξαναδίνουν εξετάσεις σύμφωνα με το σύστημα των Πανελληνίων του 2019 πατήστε εδώ: 

link1


Για τον υπολογισμό των μορίων με το νέο Εξεταστικό Σύστημα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος πατήστε εδώ: 

link2