Εκπαιδευτικό υλικό - εκδόσεις

Το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό επιμελούνται οι έμπειρες, συγγραφικές ομάδες των Φροντιστηρίων  Μαθείν. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, είναι επικαιροποιημένο, προσαρμοσμένο πλήρως στις οδηγίες, τις προτάσεις και τις απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας, οι πρωτότυπες – διαβαθμισμένης δυσκολίας – ασκήσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα επαναληπτικά θέματα καλύπτουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης και συνιστούν ένα μοναδικό, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για όλους τους μαθητές, όλων των τάξεων.

Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης στην πορεία των μαθητών μας στην επιτυχία.